onsdag, augusti 31, 2005

Skönlitteraturen en genväg till den motsägelsefulla människan

Christer Petersson, distriktsläkare i Växjö bidrar i Läkartidningens senaste nummer med en intressant artikel om vad läsning av skönlitteratur kan innebära för att utveckla läkarrollen.

Populärmusik på MP3 genom biblioteket?

Svenska Dagbladet slår idag upp stort på sin första sida att det i höst kommer att bli möjligt att ladda ner populärmusik från bibliotekens hemsidor. "Svenska bibliotek ger sig i höst i kast med musiknedladdning och erbjuder omfattande utlåning av musikfiler på internet". Än så länge är det oklart hur många bibliotek, som kommer att erbjuda tjänsten vilken erbjuds från BTJ. "Biblioteken kommer att få köpa årsabonnemang, baserat på kommunstorleken, där de betalar skivbolagen och upphovsmännen för musiken de lånar ut. Phonofile har slutit avtal med ett stort antal skivbolag, men BTJ vill inte gå ut med prismodeller". Vi får vänta och se...

Medieplanering i norr

Jag har varit i kontakt med Vilhelmina bibliotek igen och kan bara beklaga att avståndet är så långt mellan Sunne och Västerbotten. Under hösten kommer Vilhelmina bibliotek att lägga ut mer information om hur de jobbar på sin hemsida, men redan nu finns en del information under länken inköp/personalsida. Samarbetsprojektet Bibliotekssamverkan i Norrland har betytt mycket för att få igång arbetet med medieplanering. De har satsat på en 5-poängskurs som har en egen blogg: BIN medieplanerar. Där finns seminarieinformation och kursuppgifter, så vi som inte har möjlighet att gå kursen ändå kan få en god inblick i vad projektet går ut på. Mycket intressant och inspirerande, tycker jag!

torsdag, augusti 25, 2005

Ny magisteruppsats om bokinköp!

Anneli Fredriksson och Helena Lindblom vid Umeå universitet har skrivit magisteruppsatsen: Köpa på efterfrågan - en utvärdering av BIN-projektets försöksverksamhet.
I den sammanfattande diskussionen skriver de:
”Fjärrlån är nödvändigt i de fall där litteraturen inte finns att köpa i handeln men köpbar litteratur bör dock övervägas allvarligt innan en fjärrlånebeställning skickas ut, särskilt då fjärrlånekedjan i många fall inte längre följs. Därför bör inte biblioteken vara rädda for att köpa in facklitteratur som efterfrågas, särskilt kurslitteratur. Även om kurslitteraturen snabbt blir inaktuell är ett inköp ändå billigare än flera fjärrlån. Det som krävs är en effektiv medieplanering för att kunna förutse det behov kommunens biblioteksbesökare har”.
En intressant detalj är att inköpen av litteratur av böcker i ämnet medicin ökade markant när biblioteken köpte på efterfrågan.

Hur gick det på Rotary?

En och annan undrar hur det gick på Rotarylunchen. Det var mycket trevligt, men tiden blev knapp för de hade en hel del föreningsangelägenheter att ventilera. Hörde under lunchen att tidigare föredragshållare hade varit väldigt underhållande... Jag fick en kvart på mig att tala och hade då även några boktips att förmedla! Jag berättade om mig själv och min väg till bibliotekarieyrket på ett kåserande sätt, så att de faktiskt skrattade. När det gällde våra inköp, fördjupade jag mig inte i detaljer utan uppmanade dem till att ha synpunkter på vårt bokbestånd. Det blev en trevlig stämning och flera villa tala enskilt efter föredraget om sin läsning. Mest var det ett sätt för biblioteket att visa upp sig och synas. Det var bra att jag fick tänka igenom det här med bokinköpsundersökningen, även om det inte blev så mycket sagt i föredraget.

måndag, augusti 22, 2005

Svar från BTJ angående förlagens använding av lektörsutlåtanden

Jag har fått svar från BTJ på min fråga om hur det kommer sig att sambindningsrecensioner ibland dyker upp hos nätbokhandlare. Katarina Sköldebrink har gett sitt tillstånd till att jag publicerar svaret här:

"Förlag som får sina böcker bedömda i BTJ-häftet har naturligtvis rätt att ta del av recensionen – den skickas på begäran till utgivaren. Förlagen får citera delar av recensionen om de först tar kontakt med lektören och sedan anger både lektörens namn och BTJ-häftet som källa. Däremot får de inte publicera recensionen i dess helhet i marknadsföringssyfte; det är BTJ som har den kommersiella rätten till recensionerna. BTJ säljer inte rättigheten att använda hela recensioner till förlagen.
Då och då händer det att lektörsutlåtanden ur BTJ-häftet används av andra; det kan vara förlag, olika typer av bokförmedlare eller privatpersoner. Informationsflödet på Internet gör det svårt att kontrollera hur recensionerna utnyttjas, och alla aktörer har inte den upphovsrättsliga aspekten klar för sig. För BTJ är det väsentligt att recensionerna inte används på ett felaktigt sätt – vi arbetar vidare med problematiken kring detta.

Vänliga hälsningar Katarina Sköldebrink Chef Inköpsvägledning & profiltjänster"

tisdag, augusti 16, 2005

Databöcker

Vi har tyckt att det har varit svårt att köpa in databöcker. Området är brett och böckerna blir snabbt föråldrade. Nu har vi löst det så att vi köper ett basutbud och kompletterar med våra E-böcker i data, som vi lägger in i katalogen. Det vore önskvärt att lägga in alla E-böcker, men till att börja med prioriterar vi databöckerna eftersom de verkligen ger oss något som vi inte kan erbjuda i pappersform. Kanske kan också handböcker i data vara speciellt lämpliga som E-böcker, då det sällan är böcker som man läser från pärm till pärm. Sökbarheten i E-boken är ett plus i böcker av handbokskaraktär.

fredag, augusti 12, 2005

Sambindningsrecensioner i Adlibris!

Nätbokhandeln Adlibris har korta beskrivningar av sina böcker. Jag har på senaste tiden lagt märke till att man där då och då stöter på BTJ-recensioner! Ett exempel är Döden i grytan av Carl Henrik Martling. Under "beskrivning" finns en hel BTJ-recension av lektören Håkan Stenow. Sökte upp boken i Media Direkts gratisversion, men där finns inte recensionen publicerad. Det vore intressant att veta hur recensionerna säljs vidare till bokhandelsbranschen.

onsdag, augusti 10, 2005

Sunne Rotaryklubb

Jag har blivit inbjuden till Sunne Rotaryklubb. Ska hålla ett kort föredrag vid ett av deras lunchmöten. En god anledning för mig att börja tänka på projektet igen efter semestern. Har skrivit några stolpar kring vad jag ska säga under 20 minuter (då ska även några boktips klämmas in på slutet!).
”Bibliotek en verksamhet i förändring” Kan vara en bra rubrik för det jag ska tala om. Vi vet av erfarenhet att många ute i samhället har en föråldrad bild av bibliotek och bibliotekarier. Så det kan kanske vara en god idé att berätta om hur mycket biblioteken har förändrats under de senaste åren. Efter att ha beskrivit arbetsplatsen tänker jag säga att vi har antagit en utmaning. Jag har märkt att det är svårt att få folk utanför biblioteksvärlden att förstå vad som är så märkvärdigt med att köpa böcker utan en speciell lista. Jag måste bara få dem att acceptera att detta med att handla böcker utan BTJ-recensionerna är en utmaning!
När detta är gjort, vill jag berätta vad jag tror att detta har gjort med oss som grupp. Det är inte så lätt, jag är bara en enskild individ i gruppen och det jag säger speglar först och främst mina upplevelser och intryck. Jag är imponerad av mina arbetskamraters stora kunskaper och engagemang. Vi hade redan tidigare delat upp avdelningarna mellan oss, men först nu fick jag klart för mig hur mycket kunskaper vi har i gruppen. Några har akademiska poäng i vissa ämnen och andra har informella kunskaper, som man tillägnat sig i sitt tidigare arbetsliv eller på annat sätt. Då vi tog bort en rutin så tvingades det fram aktivitet och kreativitet. Vi är två bibliotekarier i Sunne, nu när hela gruppen är med och arbetar med inköpen får vi en stor spännvidd av kunskaper. Var och en får lov att ta plats med det han eller hon kan. Egentligen finns det inget i BTJ´s sambindningslista, som skulle ha hindrat oss från att arbeta så här. Vi skulle kunna arbeta likadant och använda sambindningsrecensionen som ”en recension bland andra”. Men nu när vi har lagt om känns det som en alldeles för dyr tjänst för oss, som är rädda om varje krona i vårt bokanslag.
När jag sökte Greta Lindersstipendiet var det för att jag var nyfiken på hur de andra kommunerna, som gjort som vi hade det. Jag ska göra en rundresa i oktober, men redan nu kan jag säga att vissa saker förefaller lika men annat förefaller helt annorlunda. Det är det som är så intressant, att man kan göra det här på så många sätt. Några har fördjupat samarbetet med den lokala bokhandeln, andra har tagit itu med mediaplaner, någon har återgått till sambindningen!
Nåja, hur mycket av detta som kommer med i mitt anförande vet jag inte. När det gäller boktipsen tänker jag tala om några böcker på temat narcissim. Ja det blir spännande att se hur jag får ihop det…