onsdag, november 22, 2006

Klässbols bibliotek i fara

Idag hör man ofta hur viktigt det är med våra bibliotek. Någon tänkte kanske därför att det var slut med biblioteksnedläggningar, men tyvärr så rullar det på. Nu i morgon ska det fattas beslut om filialen här i Klässbol (Arvika kommun) där jag bor. Det är ett viktigt bibliotek för mig för det var här jag påbörjade min bibliotekskarriär. Jag var föreståndare för biblioteket 1981-1994 och det var fantastiska pionjärår för mig. Verksamheten var livlig, jag hade sagostunder, åkte ut med boken kommer och hade öppet två kvällar i veckan till klockan 20.00. I början av nittiotalet slog vi samman filialen med skolbiblioteket och jag var anställd av skolan några timmar i veckan och jobbade med läsfrämjande verksamhet. Finns sådant idag? Men redan då hade man från Kulturnämndens sida börjat strypa filialen, bokanslaget drogs ned, när datoriseringen kom la man aldrig in bokbeståndet och efter att jag hade slutat blev timmarna färre. Så idag är det inte så svårt att lägga ned verksamheten eftersom det inte kommer så mycket folk till ett bibliotek som för det mesta är stängt och saknar nya böcker. Samtidigt arbetar vi nu i flera grupper intensivt med att utveckla Klässbol och många i samhället är engagerade, företagen som finns här går bra och folk vill flytta hit, så man funderar på att bygga nya bostäder, då är det tråkigt att biblioteket går andra vägen. Man säger från Kulturnämnden att filialen ska ersättas med en bokbuss, en buss är trevlig när den kommer ut på landsbygden någon timme var fjärde vecka, men det är ju inte alls samma sak som ett bibliotek.

90 miljarder till forskning inom informations- och kommunikationsområdet

Vid ett möte i Helsingfors igår berättade EU´s informationskommissionär Viviane Reding att EU tänker satsa 9,7 miljarder euro på forskning inom informations- och kommunikationsområdet under 2007-2013. I ett första steg ska 1,1 miljarder euro utlysas för ansökningar under 2007 och 2008. Det är EU´s största enskilda utlysning av forskningsmedel hittills.
Läs mer på EU´s sajt!
eller dagens kommentar i Elektroniktidningen!

måndag, november 20, 2006

En intressant artikel

Idag skriver Nicklas Lundblad "It- en revolution för kunskap eller för marknaden?" i Svenska Dagbladets "Under strecket". Det är en tätskriven artikel som ställer viktiga frågor kring det som idag lite slarvigt kallas Web 2.0. Lundblad har läst två böcker om hur informationssamhället utvecklas, det är Yochai Benklars ”The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom” och Cass Sunsteins ”Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge”.
Kunskap skapas och används idag i globala system och mycket förändras, däribland möjligheten att fatta beslut, det påverkar vår demokrati. Nicklas Lindblad är doktorand i informatik och det är intressant att följa hans kunniga resonemang kring informationssamhället. Själv tycker jag att man idag ofta möter en oreflekterad och ytlig attityd till Web 2.0 konceptet. Då är det skönt att veta att det finns människor, som verkligen stannar upp och tänker till.

DIK´s kongress 2006

I helgen var jag ombud på DIK´s kongress. Det var intressant. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth talade i sitt invigningsanförande om vikten av att förnya kulturpolitiken och Anna Ekström från SACO berättade om förhandlingarna om A-kassan. Jan Nygren från Saab hade ett intressant föredrag om framtidsfrågor.

Kongressen hade att fatta en rad beslut. Arbetet med att inrikta sig på en Kunskapspolitik, som vi fattade beslut om ser jag fram emot att följa. Det kan förhoppningsvis innebära en nytändning för vår sektor och för samhället i stort.

Men alla beslut gick inte min väg, men det är så det är i en demokratisk process. Alla kan inte få precis som de vill. Jag tycker att det är synd att det blir dyrare att vara med i facket och jag hade önskat att inkomstförsäkringen hade varit frivillig. Kanske skulle jag ha gjort ett yrkande om det, men i gruppdiskussionerna kom det i alla fall i min grupp fram att de flesta var positiva till inkomstförsäkringen.

Så här skriver DIK om försäkringen:

"Den genomsnittlige DIK-medlemmen tjänar drygt 25 000 i månaden. Från och med 1 januari kommer denna medlem, om hon blir arbetslös, att få ut 14 960 kronor före skatt från a-kassan, enligt de nya regler om sänkt a-kassa som träder i kraft den 1 januari 2007. Med DIKs inkomstförsäkring får hon en utfyllnad som täcker gapet upp till 20 000 före skatt. Det betyder alltså drygt 5 000 extra i månaden."

Problemet för mig är att människor, som jag själv och andra, som jag vet har röstat fram mig till kongressen inte tjänar så mycket. Många av de DIK´are jag känner jobbar 75 eller 80 % och har grundlöner en bra bit under 25 000 kr trots att de har jobbat länge. De får bara vara med och betala försäkringen (24 kr/mån) men får inte ut något av den om de skulle bli arbetslösa eftersom de redan ligger på en nivå kring 18 000 kr.

Men vi får hoppas att det fackliga arbetet med att höja statusen på våra jobb kommer att innebära att vi snart ligger i betydligt högre nivåer och då har vi också nytta av försäkringen...

torsdag, november 16, 2006

Årets julklapp, en ljudbok!

Bra val av Handelns utredningsinstitut, i kriterierna finns att produkten ska vara en nyhet och representera den tid vi lever i. Läs mer!

onsdag, november 15, 2006

Mycket att stå i

Jag har kommit in i en period då det är ovanligt mycket att göra. På jobbet ska vi uppgradera Libra, vilket innebär att mycket måste kartläggas och åtgärdas och på fritiden har jag engagerat mig i landsbygdsutveckling i projektet "Hela Värmland växer".
En sak vill jag ändå puffa för här i bloggen och det är Marcus Birros manifest!
Efter besöket i Härnösand funderar jag på att skriva något mer konkret om hur vi i Sunne köper in böcker nu, ett år efter min undersökning. Vi får se om jag hinner före jul!