onsdag, mars 28, 2007

Ett litteraturens Myspace

Xlibris är ett litteraturcommunity där alla litteraturälskare kan samlas. Titta HÄR!

Unshelved

"I dont want to be like those trailers that tell you everything about a movie" säger bibliotekarien i senaste stripen från Unshelved. Varje dag kan man glädja sig om en ny stripp om livet på bibliotek.

Tack för tipset Bibliotekariens!

tisdag, mars 27, 2007

Vad ska man tycka om litterära kanoner?

Den som grubblar över detta kan ta och läsa vad Slussenbiblioteket har att säga om saken. Ett litet citat:

"Böcker författade på utländska språk skulle självklart uppföras i sitt orginalutförande. För den svenska skolan skulle det vara en rejäl utmaning att erbjuda tillräcklig språkutbilning så eleverna kunde läsa böckerna på orginalspråket, men detta är en annan diskussion."

Tack Gerda Bolin och ditt biblioteksråd på Slussenbiblioteket för att ni finns!

"På söndagar är biblioteket stängt för allmänheten. Däremot är biblioteket som vanligt öppet för alla andra."

fredag, mars 23, 2007

Stackars bibliotek

Läs även Fredrik Z´s inlägg i bloggen Stadskultur!

torsdag, mars 22, 2007

Se upp, nästa gång besöker Skräpclownen ett bibliotek nära dig!

Medborgarplatsens bibliotek fick i januari i år besök av bloggaren Skräpclownen, som efter att ha studerat aktiviteterna hos bibliotekspersonalen slog fast att bibliotekarier förmodligen är "de lataste och mest arbetsskygga personer jag någonsin haft att nöjet att lära känna". Läs inlägget här!
I går hade Skräpclownen gjort ett nytt besök på ovannämnda bibliotek och efter det bemötande han då fått jublar han plötsligt"Tack Medborgarplatsens bibliotek och tack hela Sveriges bibliotekariekår för att ni valt att ta åt er av en enkel mans iaktagelser och låtit förändringens vindar blåsa. Ni behöver inte längre känna er tyngda över den tveksamma äran att vara landets i särklass genomruttnaste yrkeskår."
Jag säger tack David för att du tog dig besväret att se och beskriva hur ett bibliotek ser ut från andra sidan skranket.

Biblioteksfrågan på ledarplats!

Mer om bibliotekens identitetskris kan man läsa i dag i Dagens Nyheters ledare!

Identitetskris

Dagens "Under Strecket" i SvD handlar om hur en vilsen institution är på väg att bli upplevelseindustri. Mats Myrstener har läst Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussens avhandling: "Folkbiblioteket under forandring. Modernitet, felt och diskurs". Jag tror att "Under Strecket" artiklarna blir läsbara på webben först dagen efter de har varit i papperstidningen, därför blir det ingen direktlänk idag. Intressant att ett samtal kring biblioteksfrågor nu verkligen börjar ta plats i de stora dagstidningarna!
Den 19 mars hade DN en artikel av Christer Hermansson "Bibliotek är en god sak" där han kommenterar moderaternas bibliotekspolitik. Där skriver han: "Medienslagen har sjunkit och allt färre nya böcker köps in samtidigt som många folkbibliotek fortfarande inte tar emot de litteratur- och distributionsstödda kvalitetstitlarna från Kulturrådet trots att de får dessa alldeles gratis. "
Det var verkligen en nyhet! Hur många bibliotek avstår från att ta emot Kulturrådets böcker? Det vore intressant att få veta?

söndag, mars 04, 2007

De nya kulturpolitiska målen

Idag skriver Gabriel Byström i Göteborgs Posten om hur de kulturpolitiska målen kan komma att förändras. Enligt Byström sitter just nu en samling tjänstemän på kulturdepartementet och arbetar på de direktiv, som ska vägleda en statlig utredning av de kulturpolitiska målen. Enligt Byströms källor ska direktiven presenteras i april och redan i maj drar utredningen igång. Göteborgs Posten skriver vidare att det ser ut att bli en enmansutredare och att det är bråttom för den borgerliga regeringen att genomföra den nya kulturpolitiken. De här målen har vi idag:
  • Yttrandefrihetsmålet: Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den.
  • Jämlikhetsmålet: Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande.
  • Mångfaldsmålet: Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar.
  • Självständighetsmålet: Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället.
  • Kulturarvsmålet: Bevara och bruka kulturarvet.
  • Bildningsmålet: Främja bildningssträvanden.
  • Internationaliseringsmålet: Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.

Läs mer om de Kulturpolitiska målen här!

fredag, mars 02, 2007

Konsultverksamhet i biblioteksbranschen

Jakob Harnesk är en välkänd profil i biblioteksvärlden. Nu kan man få information om hans verksamhet från Jakobs nya hemsida. Han har även en blogg på Bokus.se. Det är roligt att se att arbetsmarknaden breddas!

torsdag, mars 01, 2007

Tack Anna Troy i Härnösand!

Anna Troy i Härnösand tipsar nu för andra gången i BibList om en lite pärla på YouTube. Den här gången är det en film som heter "March of the Librarians" som bara måste ses. 87 894 har redan sett den, missa den inte!