torsdag, december 28, 2006

Upp och hoppa!

Anna Troy i Härnösand tipsade i mellandagarna om "The Betty Glover Library Workout Tape" i Biblist. Tack för tipset, säkert oslagbart?!

torsdag, december 07, 2006

Bill och Melinda Gates Foundation

Bill och Melinda Gates satsar enorma summor (212 miljarder kronor) på att göra vår värld till en bättre plats att leva på. För att nå bästa möjliga effekt satsas på ett fåtal områden: global hälsa, global utveckling, förbättrad tillgång till god utbildning och teknologi i offentliga bibliotek. Roligt att makarna Gates har förstått bibliotekens betydelse i sammanhanget!

På Bill och Melinda Gates Foundations hemsida kan man läsa mer om satsningen på bibliotek. Man stöttar bibliotek i Chile, Mexico, Lettland, Litauen och Botswana: "With these new tools and hands-on training, many more people around the world will be able to communicate with each other, use government services, find employment, grow a business, and learn about health issues in ways that can improve their lives."

Läs även om makarna Gates i E24

Magisteruppsats om biblioteksbloggar

Angelica Swedman har skrivit en uppstas om biblioteksbloggar: Den heter "Bloggtider för bibliotek och bibliotekarier? - Studie om bloggars användbarhet inom bibliotekssektorn". Biblioteksinköp hör till de bloggar som behandlas. Grattis till uppsatsen Angelica!